A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékek megrendelésének teljesítését és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelent nyilatkozat feltételeit, amely elérhető a webáruház oldalán.

 

A látogatók személyes adatainak védelme és a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása az üzemeltető érdeke.

A látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést amely az adatok biztonságát garantálja.

Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen alapul, a szolgáltatás használata során ennek megvalósítására törekszik.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

-       a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.törvény,

-       a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. okjtóber 24.-ei 95/46/EK irányelve,

-       a Strassbourgban 1981. január 28.-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény,

-       az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

-       a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

A webáruház adatkezelését az üzemeltető végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén.

A megrendelés elküldésével a személyes adatok a kiszállító cég irányába történő továbbításhoz a vásárló hozzájárul.

A webáruházban gyújtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze.

Harmadik országba (külföld) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít.

A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat elemzéseket a az üzemeltető korlátlan ideig őrzi.

Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetéseket levonni.

A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják.

Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatokat kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz.

Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője  (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.

A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra.

Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

 

Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.