Általános szerződési és felhasználási feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Varilight Kft. Webáruházának (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: 

A Webáruház címe:

www.varilight.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Varilight Kft.
Székhely címe: 2600 Vác, Althann M. F. u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-106240
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság
Adószám:  13640039-2-13
Bankszámlaszám: OTP bank 11742094-20175588

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 2600 Vác, Althann M. F. u. 2.
Telefon/Fax:  (normál díjszabású) 27/315-440

Mobil: 70/385-8718
E-mail: varilight@invitel.hu
 

1. Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztrációval, illetve a vásárlással a felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

2. Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a Szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.) 
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra a Magyarországon hatályos  jogszabályok irányadóak. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. 

3. Megvásárolható termékek

Webáruházunkban a Varilight márkanév alatt forgalmazott kapcsolókat, aljzatokat, szabályozható kompakt fénycsöveket és 12 V-os transzformátorokat lehet megvásárolni. A termékek lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. 

4. Árak

A Webáruházban közzétett árak a törvényben előírt áfát tartalmazzák, azonban a házhozszállításért külön díjat számolunk fel. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

5. Szállítás

5.1. Szállítási módok

A megrendelt termékeket postán szállítjuk a megadott címre, illetve üzletünkben (előre egyeztetett időpontban) történő helyszíni átvételre is van lehetőség. Üzletünk címe: 2600 Vác, Althann M.F. u. 2.

5.2. Szállítási költség

Üzletünkben történő helyszíni átvétel esetén készpénzes fizetésre van lehetőség, szállítási költséget nem számítunk fel. Postai szállítás esetén  postaköltséget számítunk fel, ami  előre átutalás esetén  1000 Ft.  Utánvétes  fizetés  esetén a postaköltségen felül további  1000  Ft átalányt alkalmazunk. 100.000 Ft nettó rendelési érték felett szállítási költséget nem számítunk fel.

5.3. Szállítási határidő

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 és 17 óra között történik. A megjelölt időponton kívül is lehetőség van a megrendelés leadására, ez esetben feldolgozása a következő munkanapon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolást küld, abban megadja hogy mikor kerül sor a rendelt termék kiszállítására. Általános teljesítési határidő a rendelés feldolgozásától számított 3 munkanapon belül, készlethiány esetén ügyfélszolgálatunk visszajelzést küld a várható szállítási időről.

6. Lehetséges fizetési módok

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (üzletünkben vagy postai átvételkor);
2. Banki átutalással (előre utalás) a honlapon megadott OTP bankszámlaszámra.

7. Garancia

 A termékekre 12 hónap garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz:

Telefonon: 70/385-8718

E-mailben: varilight@invitel.hu.

Kérjük, a hibát pontosan tüntesse fel, írja le. Amennyiben a termék meghibásodása annak rendeltetésszerű használata során történt, a termékre cserét biztosítunk. A meghibásodott termék üzletünkbe történő visszajuttatásának költsége a vevőt terheli, a portósan feladott csomagokat nem vesszük át. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell, a számlával együtt visszaküldeni címünkre.

8. Szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a hatályos magyar jogszbályok rendelkezései az irányadóak. (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről XXIV. Fejezet; 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.) 

9. Elállási jog (A 45/2014 (II. 26.) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján)

9.1. Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Varilight Kft.

2600 Vác, Althann M. F. u. 2.

Tel./Fax: 27/315-440

Email: varilight@invitel.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon is [www.varilight.hu] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

9.2. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 9.3. Elállási nyilatkozatminta

"2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 


Címzett:1 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve: 
A fogyasztó(k) címe: 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: 

1Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése. 

2Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 

3A megfelelő jelölendő

 

10. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

10.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Varilight Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Varilight Kft.  nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 10.3. Szavatossági igény bejelentésének módja

10.3.1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Varilight Kft., 2600 Vác, Althann M. F. u. 2.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását, 
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, 
- a kifogás rendezésének módját. 
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. 
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja. 

10.3.2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Varilight Kft., 2600 Vác, Althann M. F. u. 2.) küldött levélben, vagy emailben (varilight@invitel.hu)
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 

11. Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató 

A Varilight Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 

11.1. Az adatkezelő címe: Varilight Kft., 2600 Vác, Althann M. F. u. 2.

Az adatkezelő elérhetősége: Gábris Györgyi, Tel./fax: 27/315-440; Mobil: 70/385-8718; Email: varilight@invitel.hu

11.2. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

11.3. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

11.4. Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.

11.5. A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

11.6. Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 

11.7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Varilight Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai. 

11.8. A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. 

12. Felelősségkorlátozás

12.1. Az általános szerződési és felhasználási feltételek módosítása

A Varilight Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzaton indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosításokat végezzen. A módosított szabályzat az interneten való közzététele napjától érvényes.